Vereniging

Actueel

Uitnodiging en Agenda Najaarsledenvergadering Stad en Lande met Jubileumavond op vrijdag 29 november 2019 in de Nieuwe Kerk te Zierikzee.

Voor nadere informatie klik hier.
Voor de begroting 2020 klik hier.

Stad en Lande is de heemkundige Vereniging (opgericht in 1939) van Schouwen-Duiveland.

De doelstellingen van Stad en Lande verwoord in de statuten kunnen het best worden samengevat als:

Het bewaken, bewaren en bevorderen van het erfgoed op Schouwen-Duiveland en de overdracht van kennis op dit gebied.


Onder erfgoed wordt het materiƫle erfgoed verstaan, zoals monumenten, voorwerpen en landschappen, maar ook het immateriƫle erfgoed, zoals gewoonten, gebruiken, leefomstandigheden, dialect et cetera.

Om dit alles te kunnen realiseren ontplooit Stad en Lande vele activiteiten. De werkzaamheden zijn verdeeld over een aantal commissies. Leden en belangstellenden kunnen hierin als vrijwilliger participeren.

terug naar boven