Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat voor iedereen open. (Klik hier voor onze flyer)

De contributie bedraagt minimaal € 20,00 per jaar.

Naast het driemaal per jaar verschijnende mededelingenblad ("Tijdschrift"),

wordt ook het Jaarboek ("Kroniek") aan de leden verstrekt.

Banknummer NL68INGB0000390482 t.n.v. penningmeester Vereniging Stad en Lande te Zierikzee

Wenst u lid te worden van Stad en Lande, vul dan hier het formulier in.

terug naar boven