Periodiek schenken

Zo gemakkelijk werkt een periodieke schenking:

 • Met een periodieke schenking steunt u gedurende vijf jaar ons werk voor behoud van ons eiland Schouwen-Duiveland, dat wil zeggen de strijd tegen onder meer de hoogbouw, windmolenparken en grootschalige recreatieprojecten, die ons mooie eiland bedreigen.
 • Maar ook steunt u gedurende vijf jaar ons werk ter stimulering van en onze bijdragen aan restauraties van kleine monumenten, gevelstenen en gedenktekens en de plaatsing van informatieborden en huisnamen.
 • Ook steunt u vijf jaar lang de diverse activiteiten die de Commissies van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland organiseren, zoals Zeeuwse streektaalavonden en cursussen oud schrift.
 • Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland kunt u voor minimaal € 100,-- per jaar ondersteunen. De Stichting Steunfonds neemt de administratiekosten en de notariële akte voor haar rekening.
 • U hoeft niet naar de notaris: de akte wordt per post afgehandeld. U vult bijgaande volmacht in en stuurt die samen met een kopie van uw identiteitsbewijs in bijgevoegde envelop naar Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland.
 • Binnen 4 tot 6 weken ontvangt u de schenkingsakte thuis. Die schenkingsakte kunt u weer gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte.
 • Zodra u de akte in huis heeft en u geschonken heeft, gaat uw belastingvoordeel in. Gedurende vijf jaar voert u jaarlijks uw schenking op als aftrekpost bij uw aangifte inkomstenbelasting.
 • Afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt, kan uw voordeel oplopen tot maar liefst 52%!


Wanneer zijn giften aftrekbaar?

Normaal zijn giften aan goede doelen aftrekbaar wanneer het totaal geschonken bedrag meer dan 1% van uw bruto inkomen is. Als het totaal van deze giften boven de drempel van 1% uitkomt, kunt u het verschil tussen dit totaal en de 1 % van uw onzuiver inkomen van uw bruto inkomsten aftrekken (met een maximum van 10%). Maar wanneer u schenkt per notariele akte, bestaat er geen drempel en kan het voordeel (afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt) oplopen tot maximaal 52% van uw schenking, ongeacht de hoogte van uw gift!

 U kan periodiek schenken in 4 simpele stappen:

 • Vul de volmacht in;
 • sluit een kopie van uw rijbewijs of paspoort bij;
 • zet uw handtekening;
 • stuur de volmacht retour.

Behalve een periodieke schenking kunt u ook een eenmalige schenking doen aan Stichting Steunfonds Stad en Lande. Maak het bedrag van uw keuze over op rekeningnummer:
NL02 SNSB 094.75.57.814. ten name van Stichting Steunfonds Stad en Lande te Zierikzee.

Gebundelde schenking

Wilt u meerdere organisaties steunen met een periodieke schenking?
Geeft u dit dan aan op een bijlage en stuur deze terug met de volmacht. Stiching Steunfonds Stad en Lande zorgt dan dat de andere organisaties op de hoogte worden gebracht en vermeld worden in de notariële akte. Het totaalbedrag van de periodieke schenking kunt u jaarlijks geheel van uw inkomsten aftrekken. Ook voor deze vorm van schenken geldt dan dat het minimum bedrag dat u schenkt aan Stichting Steunfonds Stad en Lande ten minste 100 euro moet bedragen,Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat van de Stichting Steunfonds Stad en Lande. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland is een zustervereniging van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland (opgericht in 1939). Stichting Steunfonds Stad en Lande is een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet. Doel van de Stichting Steunfonds is het bevorderen en behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid op Schouwen-Duiveland door het doen van schen- kingen aan de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland.

Voor meer informatie over de tarieven successie- en schenkingsrecht wordt u verwezen naar het internet.

terug naar boven