Tijdschrift

Drie keer per jaar in maart, juli en november verschijnt ons tijdschrift met historische bijdragen en mededelingen van de vereniging. Leden ontvangen dit blad op hun huisadres.

De mogelijkheid bestaat om lossen bijlagen van externen toe te voegen in het tijdschrift.
Het bestuur heeft daartoe enige richtlijnen vastgesteld. Klik hier voor deze richtlijnen.

Hieronder vindt u een overzicht van de inhoudsopgaven van ons tijdschrift in de afgelopen jaren.
Ook kunt u de inhoud van sommige artikelen nalezen door te klikken op de betreffende regel. 

Inhoudsopgave Tijdschrift 2017 - 2014

54e jaargang – Oktober 2017 – no. 150 in deze editie o.a.

 • Peter Noordermeer, Stad en Lande: ‘Geen zonnepark bij Dreischor’. Pag. 4-5;
 • Ineke van den Broek, Vier eeuwen verborgen geluk op papier. Verborgen geluk. Pag. 6-9;
 • Peter Noordermeer, Boek over collaboratie op Schouwen-Duiveland.
  ‘Er waren echte schurken bij’. Pag. 11-13;
 • Rinus van Langeraad KAzn., De twee kikkerfonteinen van Zierikzee. Pag. 14;
 • Jan de Jonge, De nonnen van de Cornelia. Pag. 15-18;
 • Peter Noordermeer, ‘Turbulente tijden’. Onthullingen uit het Zierikzeese weeskamerarchief. Pag. 22;
 • Joyce van Dijke-Vermeulen, Verslag ledenvergadering 21 april 2017 MFC Zierikzee. Pag. 24-25.


54
e jaargang – Juni 2017 – no. 149 in deze editie o.a.

 • Huib Uil, De Nadere Reformatie op Schouwen-Duiveland. Pag. 4-6;
 • Jan Kouwen, Species Zirixea Judaica of toch de synagoge Schurkzee? Pag. 7-9;
 • Rinus van Langeraad KAzn.,  Multireligieus Oosterland. Pag. 10;
 • Ineke van den Broek, Kiezen of delen. Katholieken in Zierikzee omstreeks 1600. Pag. 11-15;
 • Trianda Yuliasty, Schouwen-Duiveland in de ogen van drie moslima’s. pag. 16-18;
 • Jan Kouwen, De kerkcent. Pag. 18;
 • Peter Noordermeer, Wie bin dat noe? Pag. 24;
 • Jeroen Padmos, Uut de pepieren. Verkoop van joods onroerend goed: de Zierikzeese middenstand deed zaken. Pag. 26-27. 


54e jaargang – Maart 2017 – no. 148 in deze editie o.a.

 • Peter Noordermeer, Basisschoolproject ‘Mijn Stad en Lande’. Pag. 4-5;
 • Peter Noordermeer, ‘Goed gereformeerd’.
 • De roerige geschiedenis van de gereformeerde kerk in Nieuwerkerk. Pag. 6-8;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Evacuatieperikelen ’44-’45. Pag. 9-11;
 • Jan Kroesen, ‘Door ’t Vrije onze gevangenschap tegemoet’. Pag. 14-17;
 • Peter Noordermeer, Een oude degelpers als familiestuk. Pag. 20-21;
 • Jan de Jonge, Hôtel Schraver, ‘grote tuin met amusementen’. Pag. 22-23;
 • Jan Kouwen, Foutje in de Kroniek 2016. Pag. 24;
 • Anita de Munnik, Geen Brouwerseiland! Pag. 25;
 • Joyce van Dijke-Vermeulen, Verslag van de najaarsledenvergadering. Pag. 26-27.

53e jaargang – Oktober 2016 – no. 147 in deze editie o.a.

 • Jeroen Padmos, Gids van Joods erfgoed in Nederland. Pag. 3-5;
 • Jan de Jonge, Het weeghuisje van Viane. Pag. 5-9;
 • Wim Kesteloo, Luchtgevecht boven Nieuwerkerk. Pag. 11-12;
 • Piet Karman, Goedkope koelkast, dure melk. Pag. 12-13;
 • Peter Noordermeer, Boek werpt nieuw licht op de slavenopstand op de Neptunus. Pag. 15-20;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Het gezin Der Weduwen-Der Weduwen. Pag. 20-23;
 • Ineke van den Broek, Uut de pepieren. Pag. 24-26;


53e jaargang – Juli 2016 – no. 146 in deze editie o.a.

 • Rinus van Langeraad KAzn., De Gouden Koets kwam ooit naar Zierikzee. Pag. 3-4;
 • Piet Karman, Oosterschelde Open! Pag. 5-6;
 • Jan de Jonge, Van doktersfonds van den gemeentegeneesheer naar een algemeen ziekenfonds. Pag. 6-8;
 • Michiel Verweij, Leuvense studenten uit Schouwen-Duiveland, deel IV: Zierikzee 1485-1527. Pag. 14-19;
 • Peter Vleugel, Ledenexcursie 2016 naar Gent. Pag. 21-22;
 • Edzard Gelderman, Geschiedenissen van Westenschouwen. Pag. 23.


53e jaargang – Maart 2016 – no. 145 in deze editie o.a.:

 • Piet Dekker, Een erfenis met vraagtekens. Pag. 3-5;
 • André Flikweert, De artsenfamilie Keller te Oosterland en Zierikzee – een vermogende familie in de 19e eeuw. Pag. 6-10;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Van Weelweg K 73 naar Weelweg 3 en van gemengd bedrijf naar recreatieboerderij. Pag. 10-12;
 • Wim Kesteloo, Per boot naar Nieuwerkerk. Pag. 13;
 • Piet Karman, Onverklaarbaar en onweerstaanbaar. Pag. 14-16;
 • Anita de Munnik, De Driestuiversopera. Pag. 17;
 • Ria Geluk, Jaarverslag commissie PR en Communicatie. Pag. 21;
 • Marnix van Straalen, Jaarverslag commissie Planologie. Pag. 22-23;
 • Aize Meintema, Jaarverslag Monumentencommissie. Pag. 23;
 • Corstiaan Prince, Jaarverslag Kroniek van het land van de zeemeermin 2015. Pag. 24;
 • Jeroen Padmos, Jaarverslag commissie Tijdschrift. Pag. 25;
 • Gabri de Groot, Verslag Najaarsledenvergadering 2015. Pag. 26-27;
 • Ria Geluk, Jaarverslag commissie Cultuur Historische Elementen. Pag. 28.


52e jaargang – Oktober 2015 – no. 144 in deze editie o.a.:

 • André Flikweert, Het Kolenfonds te Nieuwerkerk – een bijzondere uitwerking van de coöperatieve gedachte. Pag. 2-4;
 • Rinus van Langeraad KAzn., ‘Het lyceum, de school uit duizend’. Pag. 5-7;
 • G.J. Kouwen, Verhaal van een ‘arme jodin’; e-mailverkeer over een krantenberichtje. Pag. 8-10;
 • Betty Blikman-Ruiterkamp, ‘Beschrijving der menslievende bedrijven van Jan van Meerendonk’. Pag. 10-13;
 • Wim Kesteloo, Had Nieuwerkerk een kasteeltje? Pag. 14-16;
 • Michiel Verweij, Leuvense studenten uit Schouwen-Duiveland (III). Pag. 22-26;
 • Gabri de Groot, Verslag voorjaarsvergadering Stad en Lande 17 april 2015. Pag. 27-28.  


52e jaargang – Juni 2015 – no. 143 in deze editie o.a.

 • Wim Kesteloo,  Pieter Johannes Smallegange, beter bekend als ‘Piet Muus’. Bakker, bokhouder en eerste PvdA-man op Nieuwerkerk. Pag. 3-5;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Meester Kosten in Oosterland. Pag. 8-10;
 • André Flikweert, Een joods familie in Nieuwerkerk. Pag. 13-16;
 • Jop G. Steenhof de Jong, Uranium in Nieuw-Haamstede. Nucleaire hype rond grondboring op vliegveld. pag. 16-20;
 • Peter Vleugel, Isolement? Schouwen-Duiveland voor en na 1965. Pag. 21-22;
 • Peter Noordermeer, Op Facebook schrijf je samen geschiedenis. Pag. 23;
 • Betty Blikman, Een schoolmeester op Schouwen-Duiveland: vijf huwelijken en elf begrafenissen. Pag. 24-26;
 • Peter Vleugel, Najaarsexcursie gaat naar Dordrecht. Pag. 27-28.

52e jaargang – Maart 2015 – no. 142 in deze editie o.a.

 •  Peter Noordermeer, Anita de Munnik: ‘Op Schouwen-Duiveland is alles wat mooi is bijeengebracht’. Pag. 3;
 • Huib Uil, In memoriam ir. J.L. van Sloten (1919-2014). Pag. 5-6;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Viane, vergane glorie. Pag. 12-13;
 • Michiel Verweij, Leuvense studenten uit Schouwen-Duiveland, deel 2: 1453-1485. Pag. 14-18;
 • Gabri de Groot, Verslag van de najaarsvergadering 2014. Pag.19-20;
 • Wijnand Renden, Activiteiten Jubileumcommissie. Pag. 20-21;
 • Cora Volkeri, Jaarverslag Commissie Jaarboek. Pag. 21-22;
 • Aize Meintema, Jaarverslag Commissie Monumenten. Pag.22-23;
 • Ria Geluk, Jaarverslag Commissie PR en Communicatie. Pag. 23;
 • Ria Geluk, Jaarverslag Commissie Cultuur Historische Elementen. Pag.24;
 • Jeroen Padmos, Jaarverslag Commissie Tijdschrift. Pag. 24.
   

51e jaargang – Oktober 2014 – no. 141 in deze editie o.a.

 • Wijnand Renden, Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland). Pag. 2;
 • Frans Beekman, Stad en Lande: kennis en behoud. Pag. 3-4; 
 • Hugo Doeleman, ‘Vaak vechten tegen de bierkaai’. Pag. 4-5;
 • Joop van Loo, Vijfenzeventig jaar Stad en Lande. Pag. 5-6;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Een amateuristische voorganger van radio-omroep Schouwen-Duiveland. Pag. 12-13;
 • Peter Noordermeer, Jubileumexcursie 75 jaar Stad en Lande op 20 en 27 september 2014. Pag. 14-15;
 • Peter  Noordermeer, Oorlogspost uit Zierikzee (1917). Pag. 18;
 • Jeroen Padmos, De geschiedenis van de MCC. Pag. 19-20;
 • Michiel Verweij, Leuvense studenten uit Schouwen-Duiveland, deel I (1426-1453). Pag. 21-23;
 • Betty Blikman-Ruiterkamp, Stoephekken geven sfeer aan de straat. Pag. 24-27;
 • Gabri de Groot en Jan Heuseveldt, Verslag voorjaarsledenvergadering 11 april 2014. Pag. 27-28.
   

51e jaargang – Juni 2014 – no. 140 in deze editie o.a.

 • Wijnand Renden, Jubileumexcursie over Schouwen-Duiveland. Pag. 4;
 • Guido Hendrix, Mijn huusvrouw is blijve liggen van haer eerste kijnt… Pag. 5;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Een dove kunstenaar met Schouwse wortels. Pag. 5-6;
 • Betty Blikman-Ruiterkamp, Een Zierikzeese predikant en de erepenning van het Teylersgenootschap.
  Pag. 10-13;
 • Peter Vleugel, Stad en Lande-excursie naar Antwerpen. Pag. 13-15;
 • Jeroen Padmos, Een cleijn wagen houte kasse en een krucifix; De zeventiende eeuwse nalatenschappen
  van Nicolaes Abrahamsz. Coole en Anna Morette. Pag. 16-19;
 • Jan Heuseveldt, Verslag najaarsvergadering Stad en Lande Schouwen-Duiveland
  vrijdag 29 november 2013 te Dreischor. Pag. 20-22;
 • Ria Geluk, Jaarverslag commissie PR en Communicatie. Pag. 22;
 • Ria Geluk, Jaarverslag commissie Cultuur-historische elementen. Pag. 23;
 • Aize Meintema, Jaarverslag commissie Planologie. Pag. 23.


51e jaargang – Maart 2014 – no. 139 in deze editie o.a.

 • Peter Noordermeer, Sporen van de slavenhandel op het Zeeuwse strand. Pag. 4;
 • Michiel Verweij, Een Zierikzees grafmonument in Rome. Pag. 6-9;
 • Rinus van Langeraad KAzn., De familie Boogerd/Der Weduwen op de Oosthoeve. Pag. 10-11;
 • Peter Noordermeer, Ernest Groosman en de wederopbouw in Bruinisse. Pag. 12-13;
 • Betty Blikman-Ruiterkamp, Familie Rost van Tonningen woonde in Zierikzee. Pag. 14-16;
 • Arie Abbenes, Stadhuisbeiaard klankrijker na restauratie. Pag. 17-19;
 • Guido Hendrix, Uut de pepieren. Eigentijdse bronnen over het dagelijks leven op Schouwen-Duiveland in vroeger tijden. Pag. 19;
 • Cora Volkeri, Jaarverslag commissie Jaarboek. Pag. 21-22;
 • Jeroen Padmos, Jaarverslag commissie Tijdschrift. Pag.22-23;
 • Aize Meintema, Jaarverslag Monumentencommissie. Pag. 23-24. 
terug naar boven