Persberichten


 1. Persbericht uit de PZC van 28 december 2012 over de Gemeentelijke Erfgoednota deel 1
 2. Persbericht uit de PZC van 31 december 2012 over de Gemeentelijke Erfgoednota deel 2
 3. Persbericht uit de PZC van 4 januari 2013 over de Gemeentelijke Erfgoednota deel 3
 4. Persbericht uit de PZC van 5 januari 2013 over de Gemeentelijke Erfgoednota deel 4
 5. Jubileumpagina in de Wereldregio van 7 november 2014
 6. Gemeentearchivaris Huib Uil over 75 jaar Stad en Lande
 7. Persbericht uit de PZC van 29 november 2014 over de jubileum na-jaarsvergadering
 8. Foto uit de PZC van 28 november 2015 van de benoeming van de de ereleden Hans Erbrink en Peter Vleugel.
 9. Persbericht uit de PZC van 28 november 2015 over de Evides fontein te Zierikzee.
 10. Persbericht uit de PZC van 18 januari 2016 over de Herijking van de Gemeentelijke Monumentenlijst.
 11. Persbericht uit de PZC van 10 februari 2016  Cuypersgenootschap in actie voor Gemeentelijke monumenten.
 12. Persbericht uit de PZC van 20 februari 2016  Erfgoedvereniging Heemschut in actie voor Gemeentelijke monumenten.
 13. Persbericht Zienswijze Brouwerseiland uit de PZC van 12 januari 2017.
 14. Verkorte Versie Zienswijze Brouwerseiland.
 15. Persbericht Databank kleine historie uit de Wereldregio van 3 februari 2017.
  (zie ook onder de Pagina Commissies/Cultuur Historische Elementen)
 16. Brief Zienwijze pilot Zonneparken d.d. 10 juli 2017
 17. Zienswijze Zonnepark Zuid Langeweg te Dreischor d.d.14 augustus 2017
 18. Verslag excursie naar Schoonhoven en Kinderdijk in de Wereldregio d.d. 8 september 2017 
 19. Perbericht Wereldregio 1 december 2017 betreffende de Kroniek 2017
terug naar boven