Commissie PR en Communicatie

Stad en Lande heeft de afgelopen zeventig jaar veel bereikt, ze is in onze ogen nog steeds actueel en heeft nog veel werk te doen. Het erfgoed is van levensbelang voor de toekomst, dat gaan steeds meer mensen inzien. Al die prachtige oude stads- en dorpsgezichten zijn niet alleen heel fijn om in te wonen, maar ze vormen ook oases van rust en inspiratie. Het bevorderen en behouden van al het schoons dat Schouwen-Duiveland ons te bieden heeft is nog lang niet klaar. De ambities van Stad en Lande zijn echter lastig te realiseren indien het ledenaantal van de Vereniging relatief klein blijft en in de toekomst wellicht zelfs zal dalen. Stad en Lande kan iets leren van het succes van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. De doorsnee eilandbewoner vindt een oud marktpleintje toch net zo mooi als de natuur? Maar waarom heeft Stad en Lande nog geen duizend leden? Stad en Lande moet meer aan de weg timmeren en zich meer profileren als organisatie die ook op komt voor de belangen van moderne jonge mensen. Dat heeft Natuurmonumenten heel slim gedaan. Die organisatie heeft ook gezinnen met kleine kinderen weten te bereiken.
Zie voor verdere informatie onze flyer.

Om die beweging in gang te zetten werd door het bestuur van Stad en Lande een PR-commissie opgericht. De commissie wil de doelstellingen van Stad en Lande onder een breder publiek bekend maken.

Jaarlijks neemt de commissie Public Relations deel aan de Open Monumentendag. Bezoek onze stand  onder de Beuze in Zierikzee en laat u uitgebreid informeren over onze vereniging.

Met regelmaat organiseren wij jaarlijks enkele interessante lezingen.
Zie hiervoor onder de pagina Agenda/Cursussen voor nadere informatie en opgave.

De PR-commissie bestaat momenteel uit de bestuursledenleden Ria Geluk en Kees Struijk.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat aan deze commissie alleen bestuursleden deelnemen.
Daarom worden enthousiaste leden gezocht die een bijdrage aan deze nieuwe commissie willen leveren.
Aanmelden kan via emailadres: 
secretariaat@stad-en-lande.nl

terug naar boven