Planologie

Wat doet de commissie?

Wij volgen de ontwikkelingen die te maken hebben met veranderingen op planologisch gebied van Schouwen-Duiveland. Ons eiland kenmerkt zich door haar unieke landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden. De commissie zet zich in voor het behoud en beleven daarvan. Wij onderhouden contacten met relevante overheden en organisaties, zoeken vooroverleg en stellen ons dienstbaar doch kritisch op. Waar bezwaren zijn tegen voorgenomen plannen adviseren wij het bestuur door het opstellen van concepten voor zienswijzen en betere alternatieven. Zo mogelijk werken wij ook samen met andere instanties die zich bezig houden met cultuur, landschap en natuur.

U kunt ook altijd contact met ons opnemen om ons hierin te steunen.


Leden van de commissie planologie zijn:

   
Paula Bremmers secretariaat@stad-en-lande.nl  voorzitter
Marinus van Dijke

Marnix van Stralen

Arjan de Hulster
 
Adri Flikweert
 
Rian van Damme
 


De actuele thema's die ons bezig houden:

Ecomaire Rietdijk Zonnemaire

 1. Brief aan de Raadsleden van de Gemeente Schouwen-Duiveland d.d. 6 april 2010
 2. Recreatieve ontwikkelingen nabij "Kijkuit" *(Gouwepolder) 
 3. Brief aan het College van BenW inzake Vooroverleg Ecomaire d.d. 25 november 2014
 4. Zienswijze 50 Ecolodges/Recreatiewoningen Ecomaire d.d. 9 november 2017

 

Herinrichting Binnenstad       

 1. Omgevingsvergunning herinrichting Havenplein d.d. 1 augustus 2012
 2. Bezwaarschrift naar aanleiding van de herinrichting d.d. 12 september 2012
 3. Toelichting Bezwaarschrift bij de Bezwaarcommissie d.d. 22 oktober 2012
 4. Beslissing op het bezwaar van het College van B&W d.d.14 december 2012
 5. Plattegrond
 6. Reactie op advies Werkgroep Havenpark aan Raad, College en Pers d.d. 2 februari 2014

 

Gebiedsvisie Schelphoek

 1. Zienswijze inzake de Gebiedsvisie SchelphoekZienswijze d.d. 29 september 2014
 2. Inspreken over dit onderwerp op 1 december 2014

 

 Zorgcomplex Bommenede

 1. Brief aan de Gemeenteraad en het College van B&W d.d. 23 juni 2015

 

 Strandhuisjes

 1. Brief aan het College van B&W d.d. 8 september 2015

 

  Brouwerseiland

 1. Zienswijze inzake bestemmingsplan en omgevingsvergunning d.d.9 januari 2017
 2. Zienswijze inzake BARO voor project Bouwerseiland d.d. 8 mei 2017

 

 Fietspad Roterijdijk

 1. Brief aan Waterschap Scheldestromen d.d. 27 februari 2018

  Zonneparken

 1. Brief Zienwijze pilot Zonneparken d.d. 10 juli 2017
 2. Zienswijze Zonnepark Zuid Langeweg te Dreischor d.d.14 augustus 2017 
 3. Persbericht Raadsbesluit d.d. 29 september 2017
 4. Brief aan het College van B&W inzake Zonneparken d.d. 2 augustus 2018

 

 Buitengebied

 1. Zienswijze omgevingsvisie landelijk gebied Schouwen-Duiveland d.d. 6 januari 2019


 Voetpad Zeepeduinen

 1. Advies aan het College van B&W van de Gemeente Sch-D. d.d.11maart 2019
 2. Advies aan de Raad van de Gemeente Schouwen-Duiveland d.d. 11 maart 2019

 

Kassen Kloosterweg 8 Noordgouwe

 1. Uitbreiding kassenbouw vd Wekken, Kloosterweg 8, Noordgouwe d.d. 1 augustus 2018

 


terug naar boven