Commissie Monumenten

De commissie Monumenten stelt zich ten doel:

 • De bestaande Rijks- en Gemeentelijke monumenten te inventariseren en de (bouw)geschiedenis van deze objecten te bestuderen.
 • Panden op Schouwen-Duiveland die daarvoor in aanmerking komen, voor te dragen als Rijks- of Gemeentelijk monument.
 • Het signaleren van monumenten die in verval zijn geraakt.
 • Het zoeken van nog niet aangemelde objecten die voor de toekomst als waardevol erfgoed aangemerkt kunnen worden.


Activiteiten van de Monumentencommissie ( MC ):

 • De MC geeft informatie over de monumenten op Schouwen-Duiveland.
 • De MC legt een fotoverzameling aan van de monumentale panden en beeldbepalende objecten, welke in de commissie zijn behandeld of aan de orde zijn geweest.
 • De MC neemt initiatief om behoud van waardevolle objecten te bevorderen, b.v. de Knechtshuisjes en de Geschenkwoningen.
 • De MC onderneemt actie om sloop, vernieling of aantasting van karakteristieke, monumentale of beeldbepalende panden te voorkomen.
 • De MC stelt het Meldpunt Erfgoed Zeeland op de hoogte van waardevolle objecten, die verloren dreigen te gaan. 
 • De MC onderhoudt contact met de gemeente Schouwen-Duiveland. Gevraagd en ongevraagd worden zaken aan de orde gesteld die van belang zijn om het erfgoed op ons eiland te behouden.
 • De MC reikt om het jaar een aantal Oorkonden uit aan personen of instellingen, die zich hebben ingespannen voor het behoud van een monument of die verbeteringen hebben aangebracht aan beeldbepalende objecten op Schouwen-Duiveland.
 • De MC inventariseert geslaagde restauraties en nomineert daaruit kandidaten voor de Oorkonde van de Vereniging Stad en Lande.
 • De MC bezoekt de genomineerde panden.


In de voorjaarsvergadering van 2019 zijn opnieuw oorkonden uitgereikt.

Weet u in uw omgeving panden te staan, die recent fraai zijn gerestaureerd, wilt u dat dan per e-mail aan de voorzitter van de Monumentencommissie melden? Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs .  

Leden van de commissie monumenten zijn:

   
Lex Luijendijk
voorzitter
Aize Meintema secretariaat@stad-en-lande.nl secretaris
David Schorer
 
Rien van de Luitgaren
 
Jan Stigter
 
Aart de Zeeuw
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Wandeling Zierikzee

Aangaande de plannen met betrekking tot de stadwallen van Zierikzee, de zo genaamde Wandeling, is in de zomer van 2016, een gemeentelijk ambitiedocument verschenen. Stad en Lande heeft middels een werkgroep & klankbordgroep hierin meegedacht.
De besprekingen in de klankbordgroep zijn inmiddels afgerond en het ambitiedocument is aan het gemeentebestuur aangeboden. De verwachting is dat dit document, als het College ermee akkoord gaat, ter visie wordt gelegd.

Ter informatie treft u dit document hierbij aan. Klik hier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitreiking Oorkondes

In de voorjaarsledenvergadering op 3 mei 2019 zijn weer oorkondes uitgereikt voor het mooist gerestaureerde monument. Hieronder treft u een overzicht:

1. Het voormalig stoomgemaal Viane


 

Het voormalig stoomgemaal Viane
Beijerseweg 1, Ouwerkerk
Eigenaar familie Capelle.

Jarenlang heeft het voormalig stoomgemaal aan de Beijerseweg staan te verkommeren. In 2009 heeft de monumentencommissie al aandacht geschonken aan dit stuk industrieel erfgoed. De toenmalige eigenaar probeerde al een woonbestemming te krijgen op het object echter in die tijd wilde de gemeente geen medewerking verstrekken om tot een woonbestemming te komen.

Onze  Vereniging heeft het gemaal jaren geleden ook al eens aangemeld bij SCEZ, thans Erfgoed Zeeland. Gelukkig heeft voortschrijdend inzicht gezorgd dat het in 2015 wel is gelukt de bestemming te wijzigen. Er heeft vast wel het e.e.a. achter de schermen plaatsgevonden waardoor dat inzicht is ontstaan. Herbestemming is in deze tijd echt belangrijk om ons erfgoed te kunnen behouden.

Het resultaat mag er zijn, de familie Capelle heeft het gebouw wat er uitzag als een ruïne, verscholen onder de begroeiing van braamstruiken en klimop, geschonden door vandalisme en diverse binnenbrandjes, omgetoverd tot een prachtige woning op een unieke locatie. En wat daarbij zo belangrijk is, de uitstraling van oorspronkelijk stoomgemaal is nagenoeg behouden gebleven. Met de complimenten van Stad en Lande.

 2. TBC huisje, Heesterlustweg 5 Schuddebeurs


 

In eigendom van
mevrouw Coppoolse-van Gastel en
mevrouw Lievense-van Gastel

Voor de Tweede Wereldoorlog was tuberculose (TBC) één van de meest voorkomende ziekten. Het was gevaarlijk en zeer besmettelijk, waardoor veel mensen stierven. De ziekte was slopend en slecht te behandelen. De enige remedie in die tijd was goed eten, frisse lucht en veel rust. Veel Tbc-patiënten gingen voor genezing naar een sanatorium. Daar lag men overdag buiten op de veranda of binnen in lighallen.

Kleine houten TBC huisjes
Deze kleine houten huisjes konden vroeger bij een kruisvereniging of sanatorium geleend, gehuurd of gekocht worden. De huisjes waren op een stalen onderstel met massieve wielen gemonteerd, zodat ze met de zon meegedraaid konden worden. Daardoor werd er optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de zon te liggen. De huisjes hadden veel glas met openslaande deuren en in de zijwanden ramen die tegenover elkaar open konden.

Als tijdsbeeld gerestaureerd daardoor voorlopig  behouden.
Gewaardeerd door S&L met een oorkonde

 3. Boerderij en Buiten "Weelzicht"

 

Buitenplaats Weelzicht
Zuiddijk 2
Schuddebeurs
Eigenaar familie De Koning

In de jaren dertig van de 20ste eeuw werd de buitenplaats gebruikt als jeugdherberg. In 1944 werd het zwaar beschadigd door een bombardement en werd later gesloopt.
Van deze buitenplaats resteert alleen een rond 1950 herbouwde koetshuis.
De rijk gedecoreerde negentiende -eeuwse boerenschuur, waar koeien de laatste jaren plaatsmaakten voor caravans, is in verval. De spanten, die aan de bovenkant voor een adembenemend zicht zorgen, zijn aan de onderkant zwaar gehavend. Dwars doormidden, op sommige plekken.
Vier vakantieappartementen zijn er gemaakt, een ruimte voor fysiotherapie en een vergaderruimte. Het mooie koetshuis, dat ooit nog dienst deed als jeugdherberg, is verbouwd tot woning van de eigenaar en zijn echtgenote.

Een geslaagde restauratie met een prachtige herbestemming. Door Stad en Lande gewaardeerd met een oorkonde.

4. Voormalig opjaag-/pompstation van de waterleiding

 

Nieuwe Koolweg 6, Zierikzee
Voormalig waterleiding gebouw/aanjaagstation
Eigenaar; KortGeytenbeek Architecten BNA

Jarenlang buiten gebruik gesteld dus leegstand. Een paar jaar geleden verworven door een vastgoedhandelaar. Wederom een paar jaar leegstand.
Totdat het bureau Kort Geytenbeek Architecten dacht, een mooie locatie voor ons bureau. Ze hebben het verworven en het interieur van het pompgebouw grondig aangepakt met respect voor uiterlijk van het industrieel erfgoed. Het is sinds kort op de agenda van onze monumentencommissie beland zodat we geen gelegenheid hadden het  persoonlijk te bewonderen maar de foto’s en een artikel in de PZC en de media waaronder Facebook waren voor ons voldoende om snel te besluiten, dit verdient een oorkonde voor respectvolle herbestemming en behoud van industrieel erfgoed.

Het bestuur van Stad en Lande ondersteunt van harte het voorstel van haar commissie monumenten en reikt met plezier aan het bureau Kort Geytenbeek de oorkonde uit voor succesvol gerestaureerd monument.

=====================================================================================

Bent u geintresseerd in eerder uitgereikte Oorkondes en Eervolle Vermeldingen?

Klik hier voor 2010.
Klik hier voor 2012.
Klik hier voor 2014
Klik hier voor 2016
Klik hier voor 2017

 =====================================================================================

Een bijzonder monument in Zierikzee:
het Kruithuisje met 150 kg buskruit en 40.000 patronen.

Zie en hoor voor een toelichting het verhaal van Betty Blikman-Ruiterkamp.

terug naar boven