Commissie Jaarboek / Kroniek

Commissie Jaarboek
Tijdens de voorjaarsvergadering van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland van 26 april 1975 werd door de voorzitter drs. J.L. Braber, het eerder door de secretaris, de heer H. Uil voorgestelde, ambitieuze plan gelanceerd om in de toekomst een historisch jaarboek uit te geven. In zijn toelichting op het plan deelde hij mee, dat het de bedoeling was om te komen tot een jaarboek, met populairwetenschappelijke studies over de geschiedenis van Schouwen-Duiveland. Het voorstel werd met enthousiasme ontvangen. 

Het initiatief tot de uitgave van de ‘Kroniek van het Land van de Zeemeermin’ blijkt een schot in de roos geweest te zijn. Het lukt nog altijd om ieder jaar interessante artikelen te presenteren. In 2019 hoopt de redactiecommissie haar 44e editie het daglicht te doen zien.

De samenstelling van de redactiecommissie wisselt weliswaar in de loop van haar geschiedenis, hoewel commissielid en tevens initiatiefnemer, onze stadshistoricus Dr. Huib Uil, nog steeds zitting heeft in dit gremium.

Het jaarboek wil vooral populairwetenschappelijke bijdragen publiceren, die nieuw licht werpen op tot dusverre niet of zelden behandelde thema's uit de geschiedenis van Schouwen-Duiveland. De redactiecommissie komt graag in contact met auteurs en aspirant-auteurs, die een artikel willen inzenden. Bij de secretaris van de commissie kunnen de "aanwijzingen voor de auteurs" worden opgevraagd. De secretaris is tevens aanspreekpunt namens de commissie. De Kroniek biedt de mogelijkheid aan onderzoekers om de resultaten aan een breder publiek te presenteren.

Voor deze en nog meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie jaarboek, de heer C. Prince, secretaris Jaarboek Vereniging Stad en Lande via het mailadres secretariaat@stad-en-lande.nl

 Zie voor de Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) onder
Publicaties - Jaarboek / Kroniek.

Leden van de commisie jaarboek zijn:

     
Wijnand Renden
 voorzitter
Corstiaan Prince   secretariaat@stad-en-lande.nl  secretaris
Huib Uil   waarnemend secretaris
Rob van Leeuwen
 
Lydia Mol-Sipman    
Job Steenhof de Jong    
terug naar boven