Cultuur Historische Elementen

Deze commissie heeft een aantal jaren gewerkt aan een inventarisatie van cultuurhistorische elementen op Schouwen-Duiveland en heeft haar werkzaamheden eind 2016 afgerond.
Deze inventarisatie heeft zich speciaal gericht op het gehele buitengebied (en niet op de woonkernen) en is per polder uitgewerkt.

Waar gaat het dan over in het buitengebied?
Het kunnen beeldbepalende gebouwen of schuurtjes zijn, zoals een gemaal, een "juunrenne", een varkenshok, een weegbrug, een arbeidershuisje. Maar het zijn nog meer de kleine elementen zoals dampalen of damhekkens, gedenkstenen en grenspalen, kademuur en restant haventje, een waterpit of inham bij de dijk van een oude doorbraak, een coupure in de dijkovergang en een watersluisje, een oude begraafplaats met speciale stenen.
 
De inventarisatie is uitgevoerd door een kleine groep vrijwilligers van onze vereniging met begeleiding van de Stiching Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en is aangeleverd aan de Gemeente Schouwen-Duiveland om gebruikt te worden bij de ontwikkelingen in het buitengebied.
Het werk van de commissie is daarmee beĆ«indigd, maar aanvullingen en/of vragen kunnen altijd worden doorgegeven aan het secretariaat: 
secretariaat@stad-en-lande.nl

Het resultaat van deze inventarisatie is in een website opgenomen en treft u hier aan:

Klik hier voor de inventarisatie.

In 2016 is er een digitale versie van de 4 boekwerken met kaarten "Veldnamen van Schouwen-Duiveland" uit 1987 t/m 1990 op de site geplaatst op de pagina Publicaties/Veldnamen.
In 2017 is er een digitale versie van de brochure "Kleine Monumenten van Schouwen-Duiveland" op de site geplaatst op de pagina Publicaties/Boeken en Brochures.
Deze laatste brochure is ook nog verkrijgbaar in gedrukte vorm.
Nadere informatie hierover is via ons secretariaat te verkrijgen.

terug naar boven