Excursie

Verslag van de Excursie-Reisje Schoonhoven van 2 september 2017 door Endrik in de Wereldregio van 8 september 2017.

De Excursie 2018 van Stad en Lande gaat naar Brussel.

Op zaterdag 1 september gaat de Vereniging naar Brussel Het programma is nog niet precies bekend. Zodra er meer bekend is treft u hier nadere informatie over deze dag aan en hoe u zich kunt opgeven. Wilt u alvast deze datum reserveren?

Voorafgaand aan de excursie organiseert Stad en Lande op vrijdag 17 augustus 2018 in samenwerking met het Stadhuismuseum Zierikzee een lezing over Europese Samenwerking en de EU.
Drs. Peter Vleugel zal deze lezing houden.

terug naar boven